atšutinti

atšutinti
atšùtinti Rtr 1. tr. Š, NdŽ, Upt, Pb išvirti, išvirinti: Atšùtino katilą pieno, praaušė i ažmaišė pyragą – minkštumas, baltumas! Klt. Atšùtytas pienas ilgai nepagenda Mžš. Nu, pieną atšùtins albo teip atšaldytą ima Pb. Man porą kiaušinių atšùtyk Vlkv. 2. tr. M, Š atmirkyti karštuose garuose ar vandenyje: Atšùtinam rūbus, išglamžom JnšM. | refl.: Pirty atsišùtina itas purvis visokis LzŽ.refl.: Š pakankamai atsiperti, atsivanoti. 3. tr. šutinimu paveikti, apgydyti: Turia sunkos, kad ar užpūliauja, ar ką, makt stiklinėn ir atšùtina Slm. Šutino, šutino – atšùtino koją (atslūgo sutinimas) Klt. 4. tr. Š, NdŽ šutinant sužaloti, nudeginti, nuplikinti. 5. tr., intr. Bgs šnek. apmušti, apdaužyti: Ot aš jam atšùtinau, tai net sčiaudėj[o] Rod. 6. refl. Š šnek. iki soties atsivalgyti.
◊ káilį (šónus) atšùtinti primušti: Reikia jum gerai atšùtint káilis diržu, tai nustosta dūkt Ds. Atšùtysiu lazda šónus Rod.
\ šutinti; apšutinti; atšutinti; dašutinti; įšutinti; iššutinti; nušutinti; pašutinti; paršutinti; peršutinti; prašutinti; prišutinti; sušutinti; užšutinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • apšutinti — apšùtinti Rtr 1. tr. K, LL132, KŽ, LKT272(Ps), Skr, Dbg apvirinti, aptroškinti: Anie biškį tik apšùtino tą meisą – i valgykiat Trk. Inpili puodan vandenio, avižų indedi, pastumi pečiun, apšùtini Gdr. Apšùtyk bulvių kiaulėm! Slv. Pastatis sau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgarinti — atgãrinti tr. garais atšutinti, kad atsiklijuotų: Atgarino vokus ir skaitė LzP. garinti; apgarinti; atgarinti; išgarinti; nugarinti; pagarinti; prigarinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atvilgyti — atvìlgyti tr. Š, DŽ1, KŽ; SD1106, Sut, L, Ch1Moz13,10 1. vėl padaryti drėgną ko paviršių: Juk ir gerklė išdžiūvo bekalbant; laikas atvilgyti LzP. Atvìlgė liežuvį [v]andeniu, ir pradėjau kalbėt Pl. | prk.: Seile deivystės savo išminties atvilgis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšutinimas — atšùtinimas sm. (1) Rtr; M → atšutinti 2. šutinimas; apšutinimas; atšutinimas; nušutinimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšutinėti — atšutinėti; M iter. dem. atšutinti 2. šutinėti; atšutinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dašutinti — ×dašùtinti (hibr.) tr. pakankamai iššutinti: Supyliau [vyną] stiklan, gal anas buvo nedamazgotas, nedašùtintas (vynas pagedo) Žl. šutinti; apšutinti; atšutinti; dašutinti; įšutinti; iššutinti; nušutinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iššutinti — iššùtinti Rtr 1. tr., intr. Q54, M, LL295, KŽ, Kpč, Srj, Šil, Vv, Auk, Trgn, Kvr išvirti, ištroškinti: Tas ugnies skaistums, kursai mums žibina stubą ir, kad verdam ką, valgius iššùtina puode ar žiemos čėse, kad reik, mums kakalį šildo, ta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušutinti — nušùtinti Rtr, KŽ 1. tr. K išvirti, ištroškinti: Maž jau nušùtinai bulbas? Vvs. Nušutino tų kiaušinių, pusžalių atnešė, an stalo padėjo BsPIII219(Brt). Gerai nušùtyti kiaušiniai Pv. | refl. K. 2. tr. J, Trk išvirinti (drabužius): Motyna ėmė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paršutinti — paršùtinti šnek. 1. intr. Ggr, Dr greitai pareiti, parbėgti, parvykti: Gavęs į sprandą paršùtinau namo Rs. 2. tr. skubant parvežti, pargabenti: Jau lynant paskutinį šieno vežimą paršùtino Kv. šutinti; apšutinti; atšutinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašutinti — pašùtinti Rtr, KŽ; I 1. tr. Žž, Alv, Krkš kiek išvirti, ištroškinti, pavirinti: Gal pašùtyk burokų Pv. Žirnių pašùtina, valgo su tuoj [grybų] rasalu Dg. Man pašùtino [vaistažolių], pridėjo, ir visas skausmas nue[jo] Eiš. Pašùtina bulbų su… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”